Wynagrodzenia nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wzorce sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli znajdują się na stronie RIO  www.rio.gov.pl w dziale Systemy Sprawozdawcze.

 

Sporządzone sprawozdania (tylko na wzorcach z wyżej podanej strony RIO i tylko w formacie Excela) prosimy przesyłać na adres e-mail (zależnie od przynależności terytorialnej)  do 7 dni od daty sporządzenia sprawozdania przez organ prowadzący (gmina, powiat):

 

Plik sprawozdania prosimy nazywać wg poniższego schematu:

KN{nazwa gminy}{rok}

 

Przykłady:

  • dla gminy Zabierzów za 2015 rok KNzabierzów2015
  • dla gminy Jordanów za 2015 rok KNgminajordanów2015
  • dla miasta Jordanów za 2015 rok KNmiastojordanów2015

 

Wersję papierową sprawozdania należy złożyć (zależnie od przynależności terytorialnej) w RIO Kraków lub Zespole Zamiejscowym.