Dług publiczny (Rb-N, Rb-Z)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Wzory sprawozdań Rb-N i Rb-Z w Excelu za I - III kw oraz IV kw i rocznych

Na stronie RIO www.rio.gov.pl są opublikowane  wzory sprawozdań Rb-Z, Rb-N w Excelu do wypełniania za kwartały I-III oraz za IV kwartał i rocznych:

Wzory te zawierają kilka nowych rozwiązań w stosunku do tych działających wcześniej,  w szczególności:

  • wypełnienie sprawozdania danej grupy WYMAGA uprzedniego wybrania z listy opcji „SKŁADAM ten formularz”
  • REGON weryfikowany jest także na Rb-N – przy użyciu funkcji nie wymagającej włączania makr VBA - w związku powinna istnieć możliwość wypełnienia tych sprawozdań także w OpenOffice.
  • zakładki  „99-zbiorczo” w Rb-N i RB-Z zawierają:
  • w prawym górnym rogu informację o wersji wzoru
  • podsumowanie informacji o wprowadzonych danych – co w przypadku Rb-N stanowi wyróżnik w stosunku do wersji z lat minionych.