Rodzaje i sposoby przekazywania sprawozdań do Izby

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawozdania z zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (dla Ministerstwa Finansów) w Excelu prosimy przesyłać wyłącznie na adres

zaleglosci.mf@krakow.rio.gov.pl

 

Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (w Excelu)  prosimy przesyłać na adres e-mail (zależnie od przynależności terytorialnej) :

 

Sprawozdania z operacji finansowych jednostek z osobowością prawną  (w Excelu) prosimy przesyłać na adres e-mail (zależnie od przynależności terytorialnej) :

lub na adres EPUAP (tylko dotyczący sprawozdawczości) - wszystkie JST 

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Sprawozdawczosc+w+zakresie+operacji+finansowych&idPodmiotu=o670ap3ykp

 

W związku z przypadkami przesyłania sprawozdań Rb-50 na adres EPUAP przypominamy, że te sprawozdania należy przesyłać wyłącznie w programie Bestia.