Wyjaśnienia udzielane przez inne podmioty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów z ustawy o COVID-19

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzania zwolnień i przedłużania terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rad gmin, wydawanych na podstawie art. 15p i art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374, z późn.zm.)