Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Struktura organizacyjna

Informacje

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie określa Regulamin Organizacyjnych uchwalony przez Kolegium Izby na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5d ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U z 2019, poz. 2137 ze zm.):

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w ramach swojej działalności obejmuje województwo małopolskie, siedzibą Izby jest miasto Kraków. W ramach Izby działają Zespoły Zamiejscowe, którymi kierują koordynatorzy, realizujące zadania nadzorcze, kontrolne, szkoleniowe i doradcze:

 • Zespól Zamiejscowy w Nowym Sączu
 • Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu
 • Zespół Zamiejscowy w Tarnowie

 

Organem Izby jest Kolegium Izby w skład którego wchodzą Prezes Izby jako Przewodniczący Kolegium oraz pozostali członkowie.

 

Pracą Izby kieruje Prezes wybrany w drodze konkursu. Kadencja Prezesa Izby trwa 6 lat.

W razie nieobecności Prezesa, Izbą kieruje Zastępca Prezesa w zakresie określonym przez Prezesa.

 

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie utworzone są następujące komórki, samodzielne stanowiska, zespoły:

 • Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej kierowany przez Naczelnika Wydziału
 • Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń kierowany przez Naczelnika Wydziału
 • Biuro Izby kierowane przez Kierownika Biura
 • Księgowość Izby
 • Zespół Radców Prawnych
 • Zespoły Zamiejscowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w:
  • Tarnowie
  • Nowym Sączu
  • Oświęcimiu
 • Samodzielne stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Samodzielne stanowisko Specjalisty do spraw BHP
 • Samodzielne stanowisko Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

W Izbie działają składy orzekające złożone z trzech członków Kolegium.

Ponadto przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie działa Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, której Izba zapewnia obsługę organizacyjną, prawną i biurową.