Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Struktura organizacyjna

Informacje

RIO KRAKÓW

Struktura organizacyjna

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej, powołanym do działania od dnia 1 stycznia 1993 r. Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Aktualnie na terenie kraju działa 16 regionalnych izb obrachunkowych.

 

Struktura Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Podstawa prawna:

 • Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 r.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania z dnia 16 lipca 2004 r.

 

Strukturę organizacyjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie określa Regulamin Organizacyjnych uchwalony przez Kolegium Izby na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5d ustawy z dnia 7 października 1992 r.:

 • Uchwała Nr KI-412/148/18 z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w ramach swojej działalności obejmuje województwo małopolskie, siedzibą Izby jest miasto Kraków. W ramach Izby działają Zespoły Zamiejscowe (którymi kierują koordynatorzy), realizujące zadania nadzorcze, kontrolne, szkoleniowe i doradcze:

 • Zespól Zamiejscowy w Nowym Sączu
 • Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu
 • Zespół Zamiejscowy w Tarnowie

 

Organem Izby jest Kolegium Izby w skład którego wchodzą Prezes Izby jako Przewodniczący Kolegium oraz pozostali członkowie.

 

Pracą Izby kieruje Prezes wybrany w drodze konkursu (kadencja Prezesa Izby trwa 6 lat).

W razie nieobecności Prezesa, Izbą kieruje Zastępca Prezesa w zakresie określonym przez Prezesa.

 

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie utworzone są następujące wydziały (komórki organizacyjne):

 • Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej, kierowany przez Naczelnika Wydziału
 • Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, kierowany przez Naczelnika Wydziału
 • Biuro Izby kierowane przez Kierownika Biura
 • Główny Księgowy
 • Zespół Radców Prawnych
 • Zespoły Zamiejscowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w:
  • Tarnowie
  • Nowym Sączu
  • Oświęcimiu
 • Samodzielne stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

 

W Izbie działają składy orzekające złożone z trzech członków Kolegium.

Ponadto przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie działa Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, której Izba zapewnia obsługę organizacyjną, prawną i biurową.