Rozporządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1747)

Dz.U.2004.167.1747

Czytaj więcej o: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1396)

Dz.U.2004.130.1396

2006-12-09                     zm.          Dz.U.2006.213.1566            § 1

 

Czytaj więcej o: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. Nr. 31, poz. 264)

 

Dz.U.2004.31.264

2005-01-01                                zm.              Dz.U.2005.40.379                         § 1

2006-01-01                                zm.              Dz.U.2006.38.262                         § 1

2006-03-07                                zm.              Dz.U.2006.38.262                         § 1

2007-01-01                                zm.              Dz.U.2007.90.596                         § 1

2008-01-01                                zm.              Dz.U.2008.76.453                         § 1

2009-04-08                                zm.              Dz.U.2009.57.467                         § 1

2016-06-02                                zm.              Dz.U.2016.743                              § 1

 

Czytaj więcej o: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej z dnia 19 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 93)

Dz.U.2004.10.93

 

Czytaj więcej o: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r.