Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Status prawny

Informacje

Status prawny

Regionalna izba obrachunkowa (RIO) jest państwowym, zewnętrznym i niezależnym organem kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Izba prowadzi również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych. Z punktu widzenia gospodarki finansowej regionalna izba obrachunkowa jest państwową jednostką budżetową.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie prowadzi nieprzerwanie swoją działalność od momentu powołania, tj. od 1 stycznia 1993 roku. 

Nadzór nad działalnością Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie kryterium zgodności z prawem.

 

Status prawny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie regulują:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) - art. 171 ust 2,
  2. Ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137),
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1747),
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).
  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1284),
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 10, poz. 93),
  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1396 ze zm.),
  8. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 537 ze zmianami).