Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o konkursie na etatowego członka kolegium

Zmiana czasu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 14.08.2020

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, że dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w związku z tym, że dzień świąteczny 15 sierpnia 2020 r. przypada w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja w sprawie zakresu rzeczowych aktów prawnych badanych przez RIO

Udzielanie przez JST pomocy dla przedsiębiorców w okresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 - aktualizacja stanowiska UOKIK

Udzielanie przez JST pomocy dla przedsiębiorców w okresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Przesyłanie sprawozdań rocznych

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem przedstawienia do dnia 31 marca 2020 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 r. prosimy o przesłanie ww. dokumentu, oprócz w wersji papierowej, dodatkowo także przez platformę e-PUAP.

Kontakt z Izbą w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

ze względu na zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę interesantów i pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w sytuacjach nie wymagających osobistego stawiennictwa w Izbie zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mail, na nr tel.: (0-12) 427-32-61 e-mail: sekretariat@krakow.rio.gov.pl

Z poważaniem,

Mirosław Legutko