Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Projekt unijny

Informacje

Projekt unijny

Projekt Modernizacja sieci komputerowej wraz z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz systemu e-Nadzór w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele projektu:

 1. podniesienie jakości obsługi i współpracy na linii RIO – jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie wymiany elektronicznej informacji (dokumentów) pomiędzy RIO a jednostkami samorządu terytorialnego.

 2. Zwiększenie świadomości informatycznej pracowników administracji, który zostanie osiągnięty przez:

  • wdrożenie systemu umożliwiającego prowadzenie e-nadzoru,
  • wprowadzenie elektronicznej wymiany korespondencji przez e-PUAP, jako podstawowego sposobu komunikacji między jednostkami administracji samorządowej i pozostałymi podmiotami administracji publicznej,
  • rozbudowa zasobów sprzętowych i infrastruktury sieci wnioskodawcy,
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej

 

Spodziewane cele społeczno-gospodarcze:

 • wzrost wydajności pracy w wyniku wdrożenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją związany jest z realizacją następujących celów bezpośrednich:
 • szybszy przepływ informacji na linii RIO – jednostki samorządu terytorialnego, szybsze przekazywanie informacji, które przyśpieszą procesy decyzyjne w jednostkach administracji samorządowej;
  • zwiększenie efektywności pracy w jednostce w wyniku wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją;
  • zwiększenie efektywności na styku administracja-administracja wynikające ze zwiększenia wykorzystania Platformy e-PUAP.

 

Wartość projektu: 745 440, 17 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 559 080, 11 zł