2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała KI-412/147/2019

W sprawie oddalenia odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, znak: Fn.3035.1.1.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. od uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr SO.I-423/12/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r..

Uchwała KI-411/146/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały NR VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w części obejmującej: zapis § 5 uchwały ..

Uchwała KI-411/145/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały NR VI/57/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ..

Uchwała KI-411/144/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały NR VII/78/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzeniai poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokość..

Uchwała KI-411/143/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały NR VII/77/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów ..

Uchwała KI-412/142/2019

W sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o wydanie orzeczenia o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR III/32/2019 Rady Miejskiej w Koszycach z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku..

Uchwała KI-411/141/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów ..

Uchwała KI-411/140/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały NR VI/55/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych ..

Uchwała KI-411/139/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały NR VI/54/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ..

Uchwała KI-411/138/2019

W sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/41/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku w zakresie słów "w 2020 roku"..