Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

USO.XVI-420.51.20 - Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Zakopane kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w wysokości 25.000.000,00 zł w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020

USO.XVI-420.53.20 - Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Nowy Targ kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w wysokości 14.200.000,00 zł w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020

Uchwała Nr S.O.VII.420.30.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Szczurowa kredytu długoterminowego

USO.VI-420.57.20 - Opinia o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Wieliczka kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w łącznej wysokości 13.947.000,00 zł

USO.IV-420.56.20 - Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Podegrodzie w latach 2021-2025 długoterminowej pożyczki w kwocie 100.813,01 zł

USO.IV-420.55.20 - Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Podegrodzie w latach 2021-2025 długoterminowej pożyczki w kwocie 302.645,50 zł

USO.IV-420.54.20 - Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Podegrodzie w latach 2022-2035 długoterminowej pożyczki w kwocie 2.073.470,00 zł,

USO.IV-420.59.20 - Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Dobczyce w latach 2021-2029 długoterminowej pożyczki w kwocie 3.223.200,00 zł

USO.VI-420.50.20 - Opinia o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie 163.859,00 zł zaciąganej w 2020 r. przez Gminę Łącko w WFOŚ i GW w Krakowie

USO.VI-420.48.20 - Opinia o możliwości spłaty długu związanego z emisją obligacji na łączną kwotę 10.000.000,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilany