Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Nr S.O.VII.420.42.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki zaciągniętej w 2020 r. przez Gminę Borzęcin

Uchwała Nr S.O.VII.420.41.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Iwkowa kredytu długoterminowego

Uchwała Nr S.O.VII.420.40.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Pleśna kredytu długoterminowego

Uchwała Nr S.O.IX.420.39.20 w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji powiatowych przez Powiat Bocheński

Uchwała Nr S.O.IX.420.38.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Szerzyny

USO.II-420.68.20 - Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia do kwoty 94.087.000,00 zł, zaciąganego w 2020 r. przez Województwo Małopolskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

USO.II-420.74.20 - Opinia o możliwości wykupu przez Województwo Małopolskie obligacji do kwoty 70.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2020 roku planowanego deficytu

USO.VI-420.80.20 - Opinia o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w WFOŚ i GW w Krakowie w kwocie 1.563.703,70 zł, zaciąganej w 2021 r. przez Gminę Iwanowice

USO.VI-420.81.20 - Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Iwanowice obligacji komunalnych na łączną kwotę 2.500.000,00 zł emitowanych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020

USO.IV-420.79.20 - Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wiśniowa w 2021 roku długoterminowego kredytu w kwocie 945.127,00 zł