Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Nr S.O.VII-420.5.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Wojnicz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE dot. zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr S.O.IX-420.6.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Szerzyny

Uchwała Nr S.O.IX-420.3.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Gnojnik na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi.

Uchwała Nr S.O.IX-420.2.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Szerzyny

USO.VI-420.6.20 - Opinia o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej w wysokości 1.500.000,00 zł zaciąganej w 2020 r. przez Gminę Wieliczka w WFOŚ i GW w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu

USO.VI-420.5.20 - Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 14.700.000,00 zl zaciąganego w 2020 r. przez Gminę Wieliczkę z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

USO.XII-420.2.20 - Opinia o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Limanowa.

Uchwała Nr S.O.VII-420.4.20 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Pleśna pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Rychwałd, Szczepanowice i Świebodzin.

USO.VI-420.4.20 - Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł zaciąganego w 2020 r. przez Gminę Racławice na sfinansowanie planowanego deficytu.

USO.II-420.2.20 - Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego do kwoty 105.913.000,00 zł zaciąganego w 2020 r. przez Województwo Małopolskie.