Opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących j.s.t. w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Nr S.O.VII.424.41.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgr. Zw. Gm. ds. Wod. i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

Uchwała Nr S.O.VII.424.42.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie w spr. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa z tyt. wyk. budż. za 2019

Uchwała Nr S.O.IX.424.40.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radłowie w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

USO.XII-424.48.20 - Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krynicy - Zdroju z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

USO.X-424.49.20 - Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

USO.X-424.47.20 - Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łukowica w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łukowica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

USO.XV-424.66.20 - Opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Proszowicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

USO.IV-424.67.20 - Opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiedź odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Niedźwiedź za 2019 rok

USO.XIV-424.51.20 - Opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu odnośnie absolutorium dla Zarządu Związku za 2019 rok

Uchwała Nr S.O.VIII.424.33.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Bolesław i Mędrzechów za 2019 rok