Opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących j.s.t. w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Nr S.O.IX.424.45.20 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szerzyny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

USO.XVI-424.70.20 - Opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa odnośnie absolutorium dla Zarządu Związku za 2019 rok

Uchwała Nr S.O.IX.424.44.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Uchwała Nr S.O.VIII.424.43.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za 2019 rok

Uchwała Nr S.O.VII.424.38.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tyt. wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr S.O.XVI.424.69.20 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bochnia w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bochnia za 2019 rok

USO.XIII-424.52.20 - Opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wadowicach odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wadowicach za 2019 rok

USO.XVI-424.68.20 - Opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice za 2019 rok

Uchwała Nr S.O.VII.424.41.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgr. Zw. Gm. ds. Wod. i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

Uchwała Nr S.O.VII.424.42.20 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie w spr. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa z tyt. wyk. budż. za 2019