Opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących j.s.t. w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opinia S.O. XIV.425.01.19 w sprawie nie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała S.O.XI.424.55.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok

Uchwała S.O.VIII.424.43.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2018 rok

Uchwała S.O.VIII.424.37.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2018 rok

Uchwała S.O.VIII.424.36.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za 2018 rok

Uchwała S.O.VII.424.44.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin ds Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie absolutoriu

Uchwała S.O.VII.424.42.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwkowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2018 rok

Uchwała S.O.VII.424.40.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa za 2018

Uchwała S.O.VII.424.33.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok

Uchwała S.O.VII.424.32.19 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę w sprawie udzie