Opinie o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia i objaśnieniami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opinia S.O. XIV.422.02.19 z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego KM w Chrzanowie za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwała S.O.IX.423.49.19 w sprawie opinii z wykonania budżetu Gminy Drwinia wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok

USOVI-423.67.19-Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Nowe Brzesko na dzień 31 grudnia 2018 r

Uchwała S.O.VIII.423.48.19 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Międzygminnego ds Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Uchwała S.O.VIII.423.46.19 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnowskiego

Uchwała S.O.VIII.423.38.19 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wietrzychowice

Uchwała S.O.VIII.423.37.19 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Żabno

Uchwała S.O.VIII.423.32.19 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Łapanów

Uchwała S.O.VIII.423.29.19 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Radgoszcz

Uchwała S.O.VIII.423.26.19 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Dębno