Opinie o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia i objaśnieniami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

USO.XVI-423.57.20 - Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drwinia za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Drwinia na dzień 31 grudnia 2019 roku

Uchwała Nt S.O.IX.423.29.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Uchwała Nr S.O.VIII.423.47.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Uchwała Nr S.O.VIII.423.44.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budż. Związku Gmin Bolesław i Mędrzechów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Związku

Uchwała Nr S.O.VIII.423.41.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Uchwała Nr S.O.VIII.423.38.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowy Wiśnicz za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Uchwała Nr S.O.VIII.423.32.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skrzyszów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Uchwała Nr S.O.VIII.423.30.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radgoszcz za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Uchwała Nr S.O.VIII.423.26.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gromnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Uchwała Nr S.O.VIII.423.22.20 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budż. Zw. Międzygm. ds. Wod. i Kanalizacji w Brzesku za 2019 r. oraz o informacji o stanie mienia Związku