Opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

USOI-429-1.19.18-Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skała

USOIII-429-1.2.18-Opinia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej z dn. 23.01.2019 r. w USOIII-429-1.2.18 Skladu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie WPF-u Powiatu Limanowskiego

USOV-426-2.24.19-Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gdów

USOI-429-1.40.18-Opinia w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w USOI-429-1.40.18 z dnia 6.12.2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia WPF-u Gminy Wielka W

USOIV-429-1.69.18-Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myślenice

USOIII-429-1.44.18-Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Miechowskiego

USOIII-429-1.65.18-Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego

USOIII-429-1.48.18-Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krakowskiego

USOIII-429-1.4.18-Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Proszowickiego

USOI-429-1.37.18-Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabierzów na lata 2019-2029