2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała KI-411/136/2019

W sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Kłaj NR VI/65/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty..

Uchwała KI-412/135/2019

W sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na 2020 rok

Uchwała KI-412/128/2019

W sprawie oddalenia zastrzeżeń wniesionych przez Burmistrza Radłowa do wniosku pokontrolnego numer 1 i 12 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr WK-613-94/18/19 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 marca 2019 r.

Uchwała KI-411/127/2019

Uchwała KI-411/126/2019

W sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/34/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów. 

Uchwała KI-411/125/2019

W sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały NR V/59/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ..

Uchwała KI-412/124/2019

W sprawie postanowienia o oddaleniu zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego nr 2 wniesionych przez Miasto i Gminę Skawina.

Uchwała KI-411/123/2019

W sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania, polegającego na usunięciu odpadów zmagazynowanych ..

Uchwała KI-411/105/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III N/50/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty..

Uchwała KI-411/134/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/33/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019 r. - w całości..