2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała KI-411/199/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały NR XII/95/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna dla jednostki ochotniczej straży pożarnej,

Uchwała KI-412/198/2019

W sprawie oddalenia zastrzeżeń wniesionych przez Prezydenta Miasta Tarnowa do wniosków pokontrolnych o nr: 1, 8, 10, 13, 21 i 22 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr WK-613-107/18/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Uchwała KI-411/197/2019

W sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/83/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Uchwała KI-412/196/2019

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

Uchwała KI-411/195/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII-70/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości

Uc hwała KI-411/194/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały nr IX/53/2019 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała KI-411/193/2019

W sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/70/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019 r. 

Uchwała KI-411/192/2019

W sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/68/19 Rady Gminy Tymbark z dnia 
17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenie dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark

Uchwala KI-411/191/2019

W sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały NR XII/96/2019 Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń

Uchwała KI-411/190/2019

W sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały NrVIII/55/19 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.