Przesyłanie sprawozdań rocznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem przedstawienia do dnia 31 marca 2020 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 r. prosimy o przesłanie ww. dokumentu, oprócz w wersji papierowej, dodatkowo także przez platformę e-PUAP.