Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Sprawozdania finansowe za 2020 r. – nowe terminy

Informacje

RIO KRAKÓW

Sprawozdania finansowe za 2020 r. – nowe terminy

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 29 marca 2021 r. poz. 572) zostały przedłużone niektóre terminy sprawozdawcze.

  • z 31 marca 2021 r. na 30 kwietnia 2021 r.(tj. o miesiąc) przedłużono termin sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki za 2020 r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu i informacji dodatkowej oraz Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  • z 31 marca 2021 r. na 30 kwietnia 2021 r. (tj. o 30 dni) przedłużono termin przekazania sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek, w tym jednostek obsługujących, odpowiednio jednostkom nadrzędnym albo zarządom jednostek samorządu terytorialnego;
  • z 30 kwietnia 2021 r. na 30 maja 2021 r. (tj. o 30 dni) przedłużono termin przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego w postaci dokumentu elektronicznego do regionalnej izby obrachunkowej. Sprawozdanie to składa się z:
  1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • z 30 czerwca 2021 r. na 30 lipca 2021 r. (tj. o 30 dni) przedłużono termin przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w postaci dokumentu elektronicznego do regionalnej izby obrachunkowej;
  • z 10 maja 2021 r. na 9 czerwca 2021 r. (tj. o 30 dni) przedłużono termin publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie - sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 34 ust. 1 oraz §27 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Ponadto wydłużeniu o 30 dni uległy również terminy wynikające z art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych związane z przedłożeniem sprawozdania finansowego j.s.t. organowi stanowiącemu j.s.t. oraz jego rozpatrzeniem i zatwierdzeniem.