Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zawieszenie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków zostają zawieszone do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny.

Czytaj więcej o: Zawieszenie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków

Zawieszenie rozpoznawania spraw przez RKO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Przewodniczący RKO w Krakowie podjął decyzję o zawieszeniu rozpoznawania spraw przez Regionalną Komisję Orzekającą przy RIO w Krakowie do końca kwietnia.

Prosimy o kontaktowanie się mailowo na adres kndfp@krakow.rio.gov.pl

Czytaj więcej o: Zawieszenie rozpoznawania spraw przez RKO

Przesyłanie sprawozdań rocznych

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem przedstawienia do dnia 31 marca 2020 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 r. prosimy o przesłanie ww. dokumentu, oprócz w wersji papierowej, dodatkowo także przez platformę e-PUAP.

Czytaj więcej o: Przesyłanie sprawozdań rocznych

Kontakt z Izbą w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

ze względu na zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę interesantów i pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w sytuacjach nie wymagających osobistego stawiennictwa w Izbie zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mail, na nr tel.: (0-12) 427-32-61 e-mail: sekretariat@krakow.rio.gov.pl

Z poważaniem,

Mirosław Legutko

Czytaj więcej o: Kontakt z Izbą w związku z COVID-19