Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Rekomendowany sposób przekazywania dokumentacji i korespondencji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

W związku z wdrożeniem w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie systemu EZD uprzejmie proszę aby wszystkie uchwały organów stanowiących JST oraz organów wykonawczych powiatu i samorządu województwa, a także zarządzenia organów wykonawczych gmin (miast) przekazywane były do Izby począwszy od 1 stycznia 2021 r. w formie plików elektronicznych – każdy rodzaj sprawy osobną przesyłką.

Przypominam, że oficjalna urzędowa platforma korespondencyjna RIO w Krakowie funkcjonuje pod adresem:

e-puap /o670ap3ykp/SkrytkaESP

Nadal aktualny i wiążący pozostaje dotychczasowy sposób korzystania z aplikacji BeSTi@ na potrzeby przesyłania do RIO sprawozdawczości oraz wieloletnich prognoz finansowych, a także korekt
i projektów wpf.

Ponadto przypominam że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.):

W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian;

 2. budżetu i jego zmian;

 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;

 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa;

 6. absolutorium;

 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.”

Uchwały i zarządzenia nie mieszczące się w materii spraw z art. 11 ust. 1 u.r.i.o. – nie będą obejmowane działaniami nadzorczymi RIO, a ich przesłanie do RIO skutkuje koniecznością przekazania przez Izbę do właściwego organu nadzoru co ma wpływ na termin badania nadzorczego.

Jednocześnie w związku z początkowym okresem wdrażania w Izbie systemu EZD prosimy aby dokumenty o objętości powyżej 10 stron tekstu przekazywać do Izby tradycyjną drogą pocztową lub osobiście na Dziennik Podawczy.

Dokumenty elektroniczne proszę przesyłać do RIO przyjmując dla pism i załączników wskazane poniżej formaty:

 • DOC, RTF, ODT, TXT,

 • XLS, ODS,

 • GIF, TIF, BMP, JPG,

 • PDF,

 • ZIP, RAR,

Przesyłane do Izby pisma i akty prawne powinny być opatrzone bezpiecznym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Dziękuję Państwu za wyrozumiałość i zastosowanie się do mojej prośby.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Legutko
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Czytaj więcej o: Rekomendowany sposób przekazywania dokumentacji i korespondencji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w formie elektronicznej

Dostęp do Regionalnej Komisji oraz do Rzecznika DFP

Informacja dotycząca zasad przeglądania akt sprawy w RKO, udziału w rozprawach RKO. 

Informacja o możliwości składania wyjaśnień i kontakcie z Rzecznikiem DFP.      

Czytaj więcej o: Dostęp do Regionalnej Komisji oraz do Rzecznika DFP

Szkolenie on-line, na temat: "Rozliczenie dotacji z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w świetle obowiązującej regulacji i projektowanych zmian"

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zaprasza Państwa Skarbników do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat: 

"Rozliczenie dotacji z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w świetle obowiązującej regulacji i projektowanych zmian".

Szkolenie odbędzie się dnia 21 grudnia 2020 roku o godz. 9.00.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w szkoleniu na załączonym formularzu poczta elektroniczną na adres szkolenia@krakow.rio.gov.pl w terminie do 16 grudnia 2020 roku.

Czytaj więcej o: Szkolenie on-line, na temat: "Rozliczenie dotacji z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w świetle obowiązującej regulacji i projektowanych zmian"

Zawiadomienie dotyczące zmiany czasu pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i jej zespołach zamiejscowych

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa nr 923/35/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku, w sprawie zmiany czasu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej  i jej zespołach zamiejscowych w związku ze świętami przypadającymi w sobotę. 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie dotyczące zmiany czasu pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i jej zespołach zamiejscowych

Zawieszenie przyjmowania interesantów

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem strefy czerwonej na terenie Polski, przyjęcia interesantów zostają zawieszone do odwołania. Dokumenty będzie można złożyć do pudełka przed wejściem do izby w godzinach 7.00-15.00. W innych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czytaj więcej o: Zawieszenie przyjmowania interesantów

Odwołanie szkolenia online w dniach 19-23 października 2020 r.

Zmiany w sposobie przyjmowania interesantów w związku z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo,

Niniejszym przypominamy o nadal obowiązującym stanie epidemii oraz obowiązujących obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W związku z powyższym wszyscy interesanci zobowiązania są do korzystania z maseczek lub przyłbic. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Czytaj więcej o: Zmiany w sposobie przyjmowania interesantów w związku z sytuacją epidemiologiczną

Informacja w sprawie zakresu rzeczowych aktów prawnych badanych przez RIO

Udzielanie przez JST pomocy dla przedsiębiorców w okresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 - aktualizacja stanowiska UOKIK

Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów z ustawy o COVID-19

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzania zwolnień i przedłużania terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rad gmin, wydawanych na podstawie art. 15p i art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374, z późn.zm.)

Czytaj więcej o: Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów z ustawy o COVID-19