Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Aktualności

Informacje

RIO KRAKÓW

Aktualności

Artykuły

 • Rekomendowany sposób przekazywania dokumentacji i korespondencji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w formie elektronicznej wyróżnione

  Szanowni Państwo,

  W związku z wdrożeniem w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie systemu EZD uprzejmie proszę aby wszystkie uchwały organów stanowiących JST oraz organów wykonawczych powiatu i samorządu województwa, a także zarządzenia organów wykonawczych gmin (miast) przekazywane były do Izby począwszy od 1 stycznia 2021 r. w formie plików elektronicznych – każdy rodzaj sprawy osobną przesyłką.

  Przypominam, że oficjalna urzędowa platforma korespondencyjna RIO w Krakowie funkcjonuje pod adresem:

  e-puap /o670ap3ykp/SkrytkaESP

  Nadal aktualny i wiążący pozostaje dotychczasowy sposób korzystania z aplikacji BeSTi@ na potrzeby przesyłania do RIO sprawozdawczości oraz wieloletnich prognoz finansowych, a także korekt
  i projektów wpf.

  Ponadto przypominam że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.):

  W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

  1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian;

  2. budżetu i jego zmian;

  3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;

  4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

  5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa;

  6. absolutorium;

  7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.”

  Uchwały i zarządzenia nie mieszczące się w materii spraw z art. 11 ust. 1 u.r.i.o. – nie będą obejmowane działaniami nadzorczymi RIO, a ich przesłanie do RIO skutkuje koniecznością przekazania przez Izbę do właściwego organu nadzoru co ma wpływ na termin badania nadzorczego.

  Jednocześnie w związku z początkowym okresem wdrażania w Izbie systemu EZD prosimy aby dokumenty o objętości powyżej 10 stron tekstu przekazywać do Izby tradycyjną drogą pocztową lub osobiście na Dziennik Podawczy.

  Dokumenty elektroniczne proszę przesyłać do RIO przyjmując dla pism i załączników wskazane poniżej formaty:

  • DOC, RTF, ODT, TXT,

  • XLS, ODS,

  • GIF, TIF, BMP, JPG,

  • PDF,

  • ZIP, RAR,

  Przesyłane do Izby pisma i akty prawne powinny być opatrzone bezpiecznym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

  Dziękuję Państwu za wyrozumiałość i zastosowanie się do mojej prośby.

  Z wyrazami szacunku

  Mirosław Legutko
  Prezes
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

  Czytaj Więcej o: Rekomendowany sposób przekazywania dokumentacji i korespondencji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w formie elektronicznej
 • Raport z kontroli koordynowanej dot. zadłużenia SP ZOZ

  Szanowni Państwo,

  mam przyjemność poinformować że, Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadziły kontrolę koordynowaną w zakresie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Kontrola objęła lata 2015 – 2016 zaś koordynatorem kontroli była Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. W naszym serwisie zamieszczamy informację o wynikach tej kontroli w formie dokumentu pdf – pozostałe raporty z kontroli koordynowanych znajdują się na stronie Krajowej Rady Regionalnych Izby Obrachunkowych:

  Sprawozdania Krajowej Rady RIO

  Zachęcam do lektury.

  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Krakowie

  Mirosław Legutko

  Czytaj Więcej o: Raport z kontroli koordynowanej dot. zadłużenia SP ZOZ