Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Rekomendowany sposób przekazywania dokumentacji i korespondencji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w formie elektronicznej

Informacje

RIO KRAKÓW

Rekomendowany sposób przekazywania dokumentacji i korespondencji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

W związku z wdrożeniem w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie systemu EZD uprzejmie proszę aby wszystkie uchwały organów stanowiących JST oraz organów wykonawczych powiatu i samorządu województwa, a także zarządzenia organów wykonawczych gmin (miast) przekazywane były do Izby począwszy od 1 stycznia 2021 r. w formie plików elektronicznych – każdy rodzaj sprawy osobną przesyłką.

Przypominam, że oficjalna urzędowa platforma korespondencyjna RIO w Krakowie funkcjonuje pod adresem:

e-puap /o670ap3ykp/SkrytkaESP

Nadal aktualny i wiążący pozostaje dotychczasowy sposób korzystania z aplikacji BeSTi@ na potrzeby przesyłania do RIO sprawozdawczości oraz wieloletnich prognoz finansowych, a także korekt
i projektów wpf.

Ponadto przypominam że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.):

W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian;

 2. budżetu i jego zmian;

 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;

 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa;

 6. absolutorium;

 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.”

Uchwały i zarządzenia nie mieszczące się w materii spraw z art. 11 ust. 1 u.r.i.o. – nie będą obejmowane działaniami nadzorczymi RIO, a ich przesłanie do RIO skutkuje koniecznością przekazania przez Izbę do właściwego organu nadzoru co ma wpływ na termin badania nadzorczego.

Jednocześnie w związku z początkowym okresem wdrażania w Izbie systemu EZD prosimy aby dokumenty o objętości powyżej 10 stron tekstu przekazywać do Izby tradycyjną drogą pocztową lub osobiście na Dziennik Podawczy.

Dokumenty elektroniczne proszę przesyłać do RIO przyjmując dla pism i załączników wskazane poniżej formaty:

 • DOC, RTF, ODT, TXT,

 • XLS, ODS,

 • GIF, TIF, BMP, JPG,

 • PDF,

 • ZIP, RAR,

Przesyłane do Izby pisma i akty prawne powinny być opatrzone bezpiecznym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Dziękuję Państwu za wyrozumiałość i zastosowanie się do mojej prośby.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Legutko
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie