Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Drukuj artykuł
Zamknij okno
NASZE PUBLIKACJE » Stosowanie Prawa Zamówień Publicznych

Stosowanie Prawa Zamówień PublicznychSTOSOWANIE PRAWA ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

 

DOŚWIADCZENIA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH,

REGIONALNYCH KOMISJI ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH

O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

_______________________________

 

wybór orzeczenictwa

 

 

 

Mateusz Winiarz

 

 

 

Przedmiotem opracowania jest wskazanie doświadczeń zarówno regionalnych izb obrachunkowych, jak i regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych odnośnie wykonywania zadań w zakresie zamówień publicznych. Są to instytucje merytorycznie niezależne, wywierające istotny wpływ na postrzeganie i interpretację przepisów, w szczególności w przedmiocie zamówień publicznych, przez jednostki mieszczące się w zakresie podmiotowym ich działania.

Istotna jest zatem wzajemna wymiana doświadczeń, a także podzielenie się tymi doświadczeniami z zamawiającymi oraz ich kierownikami i pracownikami, których działania podlegają ocenie zarówno izb, jak i komisji orzekających.

 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest stosowaniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i obejmuje następujące zagadnienia:

1.        Wyniki kontroli regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zamówień publicznych.

2.        Odpowiedzialność w zakresie zamówień publicznych. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3.         Wybór orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz regionalnych komisji orzekających. Wyselekcjonowane zostały te stanowiska zawarte w ich orzeczeniach, które odnoszą się do naruszeń dyscypliny finansów publicznych poprzez działania lub zaniechania niezgodne z przepisami Prawa zamówień publicznych.Lista załączonych plików      
Stosowanie Prawa Zamówień Publicznych (143.7kB)        
Redaktor: Przemysław Oramus Źródło: Przemysław Oramus
Utworzony: 2009-01-06 09:20:05 Ostatnia zmiana: 2009-01-06 09:26:57