Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Drukuj artykuł
Zamknij okno
NASZE PUBLIKACJE » Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego

 

Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego – Wybrane problemy.

pod redakcją Mateusza Winiarza

 

 

Publikacja prezentuje zagadnienia funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, wybrane spośród bardziej istotnych. Zostały określone podstawowe obowiązki kierownika jednostki w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, zamówień publicznych, a także organu wykonawczego, jako organu podatkowego. Poruszone zostały problemy odpowiedzialności organa nu wykonawczego, zarówno w procedurze absolutoryjnej, jak i w obszarze naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Osobna kwestią jest również udzielanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

 

W publikacji poruszono następujące zagadnienia:

-          Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla sektora pozarządowego.

-          Wójt jako organ podatkowy Gminy.

-          Odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość.

-          Rola organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w procesie sprawozdawczości.

-          Podstawy udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

-          Absolutorium budżetowe jednostki samorządu terytorialnego.

-          Rola organu wykonawczego w utrzymaniu dyscypliny finansów publicznych
w jednostce samorządu terytorialnego.

-          Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego sprawowany przez regionalne izby obrachunkowe.

 Lista załączonych plików      
Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego - Wybrane problemy (106.9kB)        
Redaktor: Przemysław Oramus Źródło: Przemysław Oramus
Utworzony: 2008-07-25 12:42:51 Ostatnia zmiana: 2008-07-25 14:12:07