Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
4860163
od 16 sierpnia 2004

RIO W KRAKOWIE » Majątek i budżet RIO

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2009 r.

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Stan na 1.01.2009 r.*

 

 

 

A.  Aktywa trwałe                                    337 492,20 zł,

I.         Wartości niematerialne i prawne        24 280,07 zł,

II.      Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:     313 212,13 zł,

               Środki Trwałe                                 313 212,13 zł.

 

B.   Aktywa obrotowe                               494 673,24 zł,

I.         Należności krótkoterminowe            462 020,00 zł,

II.      Środki pieniężne                                24 350,24 zł,

III.   Rozliczenia międzyokresowe                    8 303 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dane na podstawie bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Redaktor:

Przemysław Oramus

Ilosc wyswietlen:

4639

Zródlo:

Przemysław Oramus

Ostatnia zmiana:

2009-03-18 08:37:27

Utworzony:

2009-03-18 08:30:53

Historia zmian


layout by Witold Sadlej