Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
4860210
od 16 sierpnia 2004

RIO W KRAKOWIE » Majątek i budżet RIO

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2007

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2007

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Saldo na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosiło:
Środki trwałe (saldo konta 011) - 1063 311,77 zł
Pozostałe środki trwałe (saldo konta 013) - 343 339,20 zł
Wartości niematerialne i prawne (saldo konta 020) - 39 924,48 zł

W budżecie 2007 dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w części 80, dziale 750, rozdziale 75015 przewidziano:
Dochody ogółem 31 000,00 zł w tym:
- wpływy z różnych opłat (§ 069) 30 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 097) 1 000,00 zł
Wydatki ogółem 6 293 000,00 zł z tego:
- wynagordzenie osobowe pracowników (§ 4010) na 99 etatów kalkulacyjnych 3 843 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 297 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) 660 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 103 000,00 zł
- wydatki majątkowe (§ 6060) 155 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 235 000,00zł

Redaktor:

Michał Cyran

Ilosc wyswietlen:

3942

Zródlo:

Michał Cyran

Ostatnia zmiana:

2008-06-04 13:14:22

Utworzony:

2008-06-04 13:13:21

Historia zmian


layout by Witold Sadlej