Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
4860132
od 16 sierpnia 2004

RIO W KRAKOWIE » Majątek i budżet RIO

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2008

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2008

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Saldo na dzień 1 stycznia 2008 roku wynosiło:
Środki trwałe (saldo konta 011) - 1 227 155,90 zł
Pozostałe środki trwałe (saldo konta 013) - 436 660,28 zł
Wartości niematerialne i prawne (saldo konta 020) - 39 924,48 zł

W budżecie 2008 dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w części 80, dziale 750, rozdziale 75015 przewidziano:
Dochody ogółem 31 000,00 zł w tym:
- wpływy z różnych opłat (§ 069) 30 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 097) 1 000,00 zł
Wydatki ogółem 6 872 000,00 zł z tego:
- wynagordzenie osobowe pracowników (§ 4010) na 99 etatów kalkulacyjnych 4 325 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 327 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) 656 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 116 000,00 zł
- wydatki majątkowe (§ 6060) 155 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 283 000,00zł

Redaktor:

Michał Cyran

Ilosc wyswietlen:

4134

Zródlo:

Michał Cyran

Ostatnia zmiana:

2008-06-04 13:15:18

Utworzony:

2008-06-04 13:14:48

Historia zmian


layout by Witold Sadlej