Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
4860308
od 16 sierpnia 2004

RIO W KRAKOWIE » Majątek i budżet RIO

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2006Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Saldo na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiło:
Środki trwałe (saldo konta 011) - 1049 579,09 zł
Pozostałe środki trwałe (saldo konta 013) - 315 779,31 zł
Wartości niematerialne i prawne (saldo konta 020) - 39 924,48 zł

W budżecie 2006 dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w części 80, dziale 750, rozdziale 75015 przewidziano:
Dochody ogółem 47 000 zł w tym:
- grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności (§ 057) 45 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 097) 2 000
Wydatki ogółem 5 771 904 zł z tego:
- wynagordzenie osobowe pracowników (§ 4010) na 99 etatów kalkulacyjnych 3 497 243 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 290 538 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) 592 120 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 92 468 zł
- zakupy towarów i usług (§ 4210 - 4320) 647 238 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050, § 6060) 107 285 zł
- pozostałe wydatki bieżące 545 012 zł

Redaktor:

Maciej Gnela

Ilosc wyswietlen:

5203

Zródlo:

Halina Błąkała

Ostatnia zmiana:

2006-07-11 10:58:19

Utworzony:

2006-07-11 10:35:44

Historia zmian


layout by Witold Sadlej