Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
4860306
od 16 sierpnia 2004

RIO W KRAKOWIE » Majątek i budżet RIO

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2005Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Saldo na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiło:
Środki trwałe (saldo konta 011) - 932.247,85 zł
Pozostałe środki trwałe (saldo konta 013) - 279.104,75 zł
Wartości niematerialne i prawne (saldo konta 020) - 39.924,48 zł

W budżecie 2005 dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w części 80, dziale 750, rozdziale 75015 przewidziano:
Dochody ogółem 47 000 zł w tym:
- grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności (§ 057) 45 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 097) 2 000
Wydatki ogółem 5 615 691 zł z tego:
- wynagordzenie osobowe pracowników (§ 4010) na 98 etatów kalkulacyjnych 3 418 071 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 282 103 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) 578 086 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 90 385 zł
- zakupy towarów i usług (§ 4210 - 4320) 816 665 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050, § 6060) 106 700 zł
- pozostałe wydatki bieżące 323 681 zł

Redaktor:

Witold Sadlej

Ilosc wyswietlen:

5584

Zródlo:

Ostatnia zmiana:

2005-03-30 11:25:23

Utworzony:

2005-02-07 13:23:00

Historia zmian


layout by Witold Sadlej