Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
4860167
od 16 sierpnia 2004

RIO W KRAKOWIE » Majątek i budżet RIO

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2003Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.


Saldo na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiło:
Środki trwałe (saldo konta 011) - 641.304,03 zł
Pozostałe środki trwałe (saldo konta 013) - 250.680,47 zł
Wartości niematerialne i prawne (saldo konta 020) - 37.263,79 zł

W budżecie 2003 dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w części 80, dziale 750, rozdziale 75015 przewidziano:
Dochody ogółem (tj. grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności (§ 057) 30.000zł.
Wydatki ogółem 5.433.582 zł z tego:
- wynagordzenie osobowe pracowników (§ 4010) na 98 etatów kalkulacyjnych 3.234.879 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 263.526 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) 544.925 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 85.236 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030) 134.612 zł
- zakupy towarów i usług (§ 4210, § 4320) 778.404 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050, § 6060) 112.650 zł
- pozostałe wydatki bieżące 279.350 zł


Redaktor:

Witold Sadlej

Ilosc wyswietlen:

5643

Zródlo:

Ostatnia zmiana:

2004-09-23 10:19:34

Utworzony:

2004-09-23 10:19:05

Historia zmian


layout by Witold Sadlej