Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
4860325
od 16 sierpnia 2004

RIO W KRAKOWIE » Majątek i budżet RIO

Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 2004Majątek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.


Saldo na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosiło:
Środki trwałe (saldo konta 011) - 838145,62 zł
Pozostałe środki trwałe (saldo konta 013) - 261479,12zł
Wartości niematerialne i prawne (saldo konta 020) - 69240,31 zł

W budżecie 2004 dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w części 80, dziale 750, rozdziale 75015 przewidziano:
Dochody ogółem 31000zł w tym:
- grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności (§ 057) 30.000zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 097) 1000
Wydatki ogółem 5550580 zł z tego:
- wynagordzenie osobowe pracowników (§ 4010) na 98 etatów kalkulacyjnych 3318383 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 274077 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) 561273 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 87793zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030) 138650 zł
- zakupy towarów i usług (§ 4210, § 4320) 750134zł
- wydatki majątkowe (§ 6050, § 6060) 112.650 zł
- pozostałe wydatki bieżące 307620zł

Redaktor:

Witold Sadlej

Ilosc wyswietlen:

5687

Zródlo:

Ostatnia zmiana:

2004-09-23 10:19:35

Utworzony:

2004-09-23 10:12:31

Historia zmian


layout by Witold Sadlej